tmuzaffer1

Geyikli Belediyesi eski Başkanı Muzaffer Türkmen, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız’ın medya organlarına verdiği demeçlerde, “Şalpazarı’nı Sis Dağı Turizm Projemiz kurtaracak” diyerek, kendi döneminde hazırlattığı projeye sahiplenmeye çalıştığını söyledi.

Sis Dağı’nı Geyikli Belediye Başkanlığı döneminde ‘Turizm Alanı’ ilan ettirdiğini ve ‘Sis Dağı Turizm Projesi’ni kendi döneminde hazırlattığını ifade eden Muzaffer Türkmen; “Tamamen bizim emeğimiz olan, ‘Sis Dağı Turizm Alanı Projesi’,  gördüğümüz kadırıyla birilerinin başarısızlığı nedeniyle arkasına sığınalacak bir liman olarak kullanılmaktadır. Projede uzaktan yakından hiçbir emeği  olmayan Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız projeden nemalanmaya çalışmaktadır.”  dedi.

Geyikli Belediyesi eski Başkanı Muzaffer Türkmen, “Refik Kurukız, Sis Dağı Projesini bir kenara bıraksın. Biz onu takip ediyoruz. Şalpazarı meydanında seçim öncesi millete sunduğu projeleri hayata geçirmek için çaba sarfetsin” diyerek tepkisini dile getirdi.

kurukızzzı

Muzaffer Türkmen şunları söyledi:

“2009 Kasım ayında Zühtü Türkmen ile birlikte hazırlamış olduğumuz,  “Sis Dağı Turizm Projesi” o zamanın Turizm Bakanlığı Müsteşarı olan TBMM Başkanı Sayın, İsmet Yılmaz’a,  Zonguldak Milletvekilimiz  Sayın, Polat Türkmen ile birlikte verdik. İsmet Yılmaz,  Daire Başkanı Adnan Arslan’ı makamına çağırarak kendisine; “ Başkanla birlikte Sis Dağı Projesini takip edin de burayı turizm alanı ilan edelim” talimatı verdi.

Sis Dağı, 2011 yılının  6 Haziran günkü Resmi Gazetede yayınlanarak turizm alanı ilan edildi.

Daire Başkanı Adnan Arslan,  görüşmemizde bana; planlamayı Turizm Bananlığı’nın yapması durumunda uzun seneler alacağını ve bana bir dilekçe yazdırıp planlama yetkisinin Geyikli Belediyesi’ne verilmesini istetti. Dilekçede projenin maliyetini de belirttim. Belirttiğimiz proje maliyeti 100 bin TL. Belediyemizin hesabına yatırıldı. Daha sonra Geyikli Belediyesi olarak 3 aşamadan oluşan projeyi ihaleye çıkardık. Zemin etüt çalışması ve halihazır haritası belediyemiz kapanmadan tamamlandı. Ve ilgili firmalara ödemeleri Belediyemizce yapıldı. İmar planı da tamamlanmıştı. Ancak halihazır haritadaki eksiklik nedeniyle Belediyemiz kapamadan projeye resmiyet kazandıramadık.

Bunun yanında Şalpazarı – Sis Dağı yolunun asfaltlanma ihalesi de Geyikli Belediyemiz zamanında bizim çabalarımız sonucu Karayolları tarafından yapılmıştır.

Sis Dağı’nın arkasına sığınmayı bırak !

Tamamen bizim emeğimiz olan, “Sis Dağı Turizm Alanı Projesi”,  gördüğümüz kadarıyla birilerinin başarısızlığı nedeniyle arkasına sığınalacak bir liman haline gelmiştir. Uzaktan yakından hiçbir emeği ve bilgisi olmayan Şalpazarı Belediye Başkanı projeden nemalanmaya çalışmaktadır. Bu dürüst insanların yaşadığı Şalpazarı İlçemiz için hoş bir durum değil.  

Şalpazarı Belediye Başkanı Sis Dağı Turizm Projesini bıraksın biz onu zaten takip ediyoruz. Başkan Kurukız, Şalpazarı meydanında millete sunduğu projeleri hayata geçirmek için biraz gayret sarfetsin. Bir daha Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız‘dan Sis Dağı Turizm alanıyla ilgili eksik ve yanlış ifade duymak istemiyorum.”